שדרים

מסיבת התה
ספורטיקובסקי וחיגר
לפני חצות היום
חולה רוח
לגופו של עניין
רוק הדבר האמיתי
סביבנו
עובר כל גבול
מפר את השקט
שומעים עולם
סותם חור
מה המצב
בוקר טוב גליל עליון
איש ואישה בצלם אלוהים ברא
סורטידו
עניין של מסורת

מ.א. הגליל העליון 1210000

04-6959503 | galilradio@gmail.com