שדרים

תגבירי
שיעור מולדת
הקול פוליטי
המקום הטוב
מה המצב
לפני חצות היום
שומעים עולם
עניין של מסורת
נקודת חן
מי ישמע...
תגבירי
הקול פוליטי
בדרכים
עובר כל גבול
איש ואישה בצלם אלוהים ברא
סורטידו
רוק הדבר האמיתי
מזל אוזניים
קולות מתגלגלים
התדר הנכון
המקום הטוב
סביבנו
בוקר טוב גליל עליון
חולה רוח
לגופו של עניין