שדרים

מזל אוזניים
קולות מתגלגלים
הקול פוליטי
בדרכים
עובר כל גבול
איש ואישה בצלם אלוהים ברא
סורטידו
תגבירי
שיעור מולדת
המקום הטוב
סביבנו
בוקר טוב גליל עליון
חולה רוח
עניין של מסורת
נקודת חן
מי ישמע...
הקול פוליטי
המקום הטוב
מה המצב
לפני חצות היום
שומעים עולם
רוק הדבר האמיתי