שדרים

מזל אוזניים
תגבירי
הכל פוליטי
בדרכים
ספורטיקובסקי וחיגר
לפני חצות היום
שומעים עולם
עניין של מסורת
שיעור מולדת
קולות מתגלגלים
התדר הנכון
המקום הטוב
סביבנו
עובר כל גבול
איש ואישה בצלם אלוהים ברא
סורטידו
רוק הדבר האמיתי
מי ישמע...
הכל פוליטי
המקום הטוב
מה המצב
בוקר טוב גליל עליון
חולה רוח
לגופו של עניין