שדרים

הכל בראש
נקודת חן
מי ישמע...
תגבירי
הקול פוליטי
בדרכים
עובר כל גבול
איש ואישה בצלם אלוהים ברא
סורטידו
מזל אוזניים
קולות מתגלגלים
התדר הנכון
המקום הטוב
סביבנו
בוקר טוב גליל עליון
חולה רוח
עניין של מסורת
תגבירי
שיעור מולדת
הקול פוליטי
המקום הטוב
מה המצב
לפני חצות היום
שומעים עולם
רוק הדבר האמיתי