top of page

עיינות ירדן

 

תלמידי עינות ירדן, בי"ס ברוח דמוקרטית, משדרים בשעות הפעילות של ביה"ס אך לא כחלק מתכנית הלימודים. מגיעים אלינו תלמידים שהמוסיקה או הרצון לבוא לידי ביטוי הם המניעים שלהם. בכל שנה כ-10 תכניות, המוגשות בסולו או כחלק מצוות, ומשודרות ע"י למעלה מ-20 תלמידים.

חלק מהתוכניות עוסקות באקטואליה, חלקן בתרבות ובידור, יש תלמידים שדרים שמשדרים תכניות מוזיקליות עם קו אישי מובהק, ישנן תכניות ספורט ותכניות על נושאים בוערים בחברה.

אחת ממטרות הרדיו החינוכי היא לאפשר לתלמידים לתרגל את מקצועות התקשורת, להביא את הפריפריה לידי ביטוי עצמי בכלים תקשורתיים, ומקפצה עתידית ראויה להמשך הדרך ללימודים ועשייה בתחום. תרגול עברית רהוטה, עבודות הפקה ועריכה מוזיקלית גם הם חלק מהעבודה השוטפת ברדיו של התלמידים והכלי החזק הזה שנקרא רדיו שנמצא בידיהם הופך להיות עבורם מקור לכוח חיובי.

 

 

 

 

DSCF9167.JPG

DSCF9167.JPG

DSCF9213.JPG

DSCF9213.JPG

DSCF9169.JPG

DSCF9169.JPG

DSCF0332.JPG

DSCF0332.JPG

DSCF0343.JPG

DSCF0343.JPG

bottom of page