top of page

אודות

השידורים החינוכיים, של תלמידי בתי הספר, הם ליבת התחנה, אלו מוגשים על ידי תלמידי התקשורת והרדיו בבתי הספר באזור. כל השידורים נעשים בתאום ועל-פי לוח שידורים קבוע מראש. התלמידים משדרים 5-6 שעות ביום, תכניות מגוונות בתחומים שונים, כי גם לדבר כל חודשיים על מסיבות ואלכוהול זה לגוון...

 

תוכניות התלמידים משודרות משני בתי ספר:

 

bottom of page