Shimi sHiLow

בקרוב...

RastaGangsta 

הוא מפלצת ראפראגי מאגם הברברים, שמתחילה להתעורר בדמדומי הערב (22:00) של יום רביעי.

אחרי סיבוב דאויין של ראפ והיפהופ ברחובות בבילון , ה-Ras יורד עמוק לביקור שורשים ב-Kingston ואז עולה להר ציון עם בום בוקס מלא קצב.

ה-RastaGangsta גם במיקסקלאוד, בטוויטר, ובפייסבוק!

מ.א. הגליל העליון 1210000

04-6959503 | galilradio@gmail.com