top of page

חן ענבר

חן ענבר, יליד 83, יו"ר חוג אוהדי הפועל כפר סבא באצבע הגליל, מתופף, חובב ציפורים ורווק (יתכן מאוד שזה קשור) ואבא גאה לכלב עם אספרגר.

 

"סוסון ים". הייתי רוצה שנהיה כולנו אנשים טובים יותר אחד לשני, שלמים יותר ומלאי חמלה. עד אז אני יכול רק לחלוק את המוסיקה שצובעת את הימים שלי בגוונים.

 

ראשון ב-21:00

bottom of page