top of page

בועז כתבן

בועז כתבן התכוון להיות מדען ואיכשהו הלימודים לתואר מדעי בבאר שבע הסתיימו בתואר בעבודה סוציאלית במסלול לשינוי מדיניות במכללת תל חי ובדוברות של עמותת הסטודנטים לעבודה סוציאלית- עו"סים שינוי. (כשבדרך עוד הספיק לעבוד בהייטק ובתוך מדריך בהוסטל של אקים). היום הוא גר בקריית שמונה, עובד ככתב של ידיעות קריית שמונה וטוען שלמרות שזה לא נראה כך יש לזה קשר לעבודה סוציאלית.

מאוד אוהב את אמא ואבא, לא אוהב שתיה חמה, בעד טבעונות אבל לא מיישם אותה, רוצה לחזור פעם שלישית להודו, שונא כשאנשים חונים סתם בחניית נכים ומאמין גדול בחופש הביטוי

שולחן לשניים, תכנית שבאה לשים על השולחן נושאים מעניינים ו\או חשובים שלא תמיד נמצאים על סדר היום (וחבל) ולהביא לשידור אנשים שלא תמיד מקבלים מיקרופון. התכנית מתבססת על ראיונות, פנים מול פנים או פנים מול טלפון, עם אנשים שיש להם מה להגיד. הנושאים מגוונים, החל מנושאים הקשורים ישירות למכללה או לסטודנטים, דרך נושאים מאזור הגליל או הצפון ועד לעניינים שברומו של עולם. המוזיקה בתוכנית נבחרת בשיתוף עם המרואיינים מה שמכתיב מנעד רב גוני של סגנונות.

חמישי ב-18:00

 

ניתן להאזין גם במיקסקלאוד

 

bottom of page