top of page
הודעות אחרונות

מתחדשים!

תכנית ספורט חדשה עלתה לאוויר בשיתוף עמותת הספורט של המועצה! "ספורטיקובסקי וחיגר" בהגשת יונתן ורטיקובסקי ואלעד חיגר. ספורט תחרותי וקהילתי באזור, בארץ ובעולם, עידוד לאורח חיים ספורטיבי ועניינים שמעבר... הצטרפו להאזנה!!!

מדי יום שלישי ב

11:00


bottom of page