שבוע ביכורים

וביקורים..

במסגרת 

המועצה

מ.א. הגליל העליון 1210000

04-6959503 | galilradio@gmail.com