יום העיון השנתי 

לזכר חללי אסון

המסוקים

מ.א. הגליל העליון 1210000

04-6959503 | galilradio@gmail.com