top of page

רונה טולדנו

אז קצת על עצמי...

שמי רונה טולדנו, בת 27 מקיבוץ דן. כל חיי גדלתי בעיר כפר סבא, אבל תמיד ידעתי שזה לא בדיוק המקום שלי.. ושעיני זקוקות לקצת יותר צבע ירוק, קצת יותר מרחבים ופחות צפצופי מכוניות, פקקים ואנשים לחוצים. אין ספק שהגליל הייתה אחת מן היציאות הטובות של החיים האלה.. במשך השבוע אני מסתובבת בין גני ילדים וכיתות חנ"מ ומעבירה חוגי דרמה ותיאטרון . חוצמיזה אני משחקת בקבוצת הרוגבי של הגליל העליון ובאופן כללי מאוד אוהבת ספורט ופעם בשבוע אני משדרת את תוכניתי "יצירה עצמית".

 

"יצירה עצמית", מדי יום שלישי בשעה 19:00.

שם התכנית שלי הוא יצירה עצמית. יצירה עצמית זהו צמד מילים בהן ניטשה הרבה להשתמש ואף נתן משמעות משל עצמו. בצמד מילים זה ניטשה ביטא את הרעיון על פיו לחיים אין משמעות מיוחדת, וכי אם האדם,בכל זאת מחפש איזו משמעות, עליו לזנוח הכל וללכת וליצור אותה בעצמו. מבחינתי שידור התכנית שלי ברדיו קול הגליל בעליון, הוא סוג של יצירה עצמית. בהכנות של השידור אני זונחת הכל והולכת לברוא לי עולם של מוסיקה כשבין לבין גם נבראות להן תובנות חדשות.

bottom of page