top of page

אניה גירון

מחשבות מהפופיק

מי אני?

אניה
חוקרת, חושבת, תוהה וגם טועה לפעמים.

על התוכנית

"מחשבות מהפופיק"
פילוסופיה עמיית - מחשבות על מה שיושב לנו בבטן לצד מוזיקת אינדי מכלל הקשת.
|כל יום שלישי ב-19:00

bottom of page