top of page
הודעות אחרונות

שידור מיוחד לזכר עמוס נוראל - מקים רדיו קול הגליל העליון

לפני 19 שנה חלם עמוס נוראל להקים תחנת רדיו בגליל - והגשים את חלומו. בזכותו אנחנו ממשיכים עד היום לשדר לכם מוזיקה טובה, תוכן איכותי ולספק מערכת תקשורת בגליל. עמוס, שהקים את רדיו קול הגליל העליון, נפטר לפני 15 שנים, בט"ו בשבט.

בשני, 21.1, בשעה 16:00 נשדר תוכנית המוקדשת לזכרו, מוזמנים להאזין לשירים שאהב, לדברים שנכתבו ע"י בני משפחתו, ולקטעי ארכיון מיוחדים בקולו.


bottom of page