top of page
הודעות אחרונות

מארחים את השכנים

ביום ראשון שמחנו לארח את תלמידי 'עינת הגליל', בית הספר היסודי הדמוקרטי השכן לנו.

תלמידי כיתת קשת (ו') הכינו תכנית משובחת ומעניינת בנושאים מגוונים. תמיד מדהים לגלות מחדש שכדי להכין תכנית ברדיו מיישמים את כל המיומנויות שנלמדות בכיתה - ניסוח, חקר, הגשה, עבודה בצוות, בחירה ועוד.

תוסיפו לזה את ההתרגשות של הכניסה לאולפן ושידור חי ואין ספק שמדובר בחגיגה!

מוזמנים להאזין כאן


bottom of page