top of page
הודעות אחרונות

חנוכה ברדיו!

חג שמח, חג אורות!

מוזמנים להאזין בכל אחד מימי החג בשעה 17:00 לברכת הדלקת הנרות שהקליטו

תלמידי מגמת הרדיו מבתי הספר הר וגיא ועינות ירדן,

שיהיה לנו חג מואר וגשום!


bottom of page