top of page
הודעות אחרונות

שבועות בגליל העליון

שבוע ביכורים וביקורים יוצא לדרך

אצלנו במועצה (4-9/6)!

במסגרת שבוע זה, המתקיים במערכות החינוך של המועצה,

ניפגש ברדיו לתרגול העשייה הרדיופונית ומפגש עם תלמידים משדרים!

אורחים נפלאים פקדו את הרדיו השבוע. במסגרת שבוע ביכורים וביקורים שקיימה מועצה אזורית הגליל העליון נחשפו לציבור שיטות לימוד שונות וחוויתיות במוסדות הלימוד שבמרחב המועצה. אנחנו הזמנו לשידור/שיעור פתוח. האורחים שהגיעו התנסו בעשייה הרדיופונית אותה מתרגלים התלמידים מידי שבוע וטעמו מחוויית הרדיו. לנו היה כייף, מקווים שגם לכם!

לתמונות לחצו כאן


bottom of page